Program studiów:
Program został podzielony na bloki budujące kompetencje uczestników studiów podyplomowych w czterech obszarach: metodyki zarządzania, praktyka zarządzania projektami, specyfika zarządzania projektami IT oraz komunikacja i rozwój ogólno-menedżerskie. Szczegóły zamieszczono w menu powyżej (granatowe kafelki). Program realizowany w powiązaniu z trwającymi jednocześnie studiami podyplomowymi Zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Stąd jest możliwość jednoczesnego studiowania dwóch kierunków i otrzymania dwóch dyplomów w jednym roku oraz dwóch międzynarodowych certyfikatów przy optymalizacji kosztów i poświęcanego czasu. Wspólne przedmioty oznaczone [*]. Informacje o ofercie finansowej w zakładce: Rekrutacja i opłaty.


Grupa przedmiotów A: szkolenia certyfikowane: z metodyk zarządzania
- Certyfikowane szkolenia z metodyk projektowych PRINCE2® Foundation oraz AgilePM®,

Grupa przedmiotów B: zarządzanie projektami
- Podstawy organizacji i zarządzania projektem*,
- Posługiwanie się oprogramowaniem wspierającym zarządzanie projektami (MS Project - laboratorium)*, 
- Zarządzanie ryzykiem w projekcie*,
- Zarządzanie zmianą*,
- Zunifikowany język modelowania (UML) - (MS Visio - laboratorium).

Grupa przedmiotów C: specyfika projektów IT
- Komunikacja w zespole projektowym IT*,
- Integracja systemów IT,
- Przygotowanie dokumentacji przetargowej i prowadzenie postępowania, 
- Systemy zintegrowane i tworzenie modelu cyberfizycznego,
- Zarządzanie jakością w projekcie IT.
- Zastosowanie systemów informatycznych w organizacji*.

Grupa przedmiotów D: zarządzanie zespołem*:
- Coaching w zarządzaniu projektami,
- Psychologia w zarządzaniu,
- Rozwój osobisty kierownika projektu – warsztaty aktorskie,
- Szkolenia i motywacja użytkowników systemu.