Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczenie praktycznych umiejętności zarządzania kapitałem na rynku finansowym z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analizy ilościowej oraz profesjonalne przygotowanie doradców inwestycyjnych i finansowych. Dzięki wiedzy przekazywanej przez doświadczonych traderów i praktyków (w tym doradców inwestycyjnych, maklerów i osoby z tytułem CFA), uczestnicy studium mają możliwość rozszerzenia własnych strategii inwestycyjnych. Studia stanowią znakomite uzupełnienie przygotowań do egzaminów przeprowadzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim i/lub magisterskim.