Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2018 r. do września 2019 r. 

Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio raz, dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele w godz. od 8.20-15.10

Daty zjazdów na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 - podane zostaną w późniejszym terminie

Ramowy program przedmiotowy:
- Strategiczna alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego
- Dojrzałe i wschodzące rynki akcji
- Psychologia inwestowania
- Rola Departamentu Skarbu w banku komercyjnym
- Międzyrynkowa analiza techniczna i fundamentalna
- Metodologia analizy fundamentalnej w praktyce analityka domu maklerskiego
- Cykl wyborczy a sytuacja na rynkach akcji
- Polityka pieniężna i budżetowa a rynki akcji
- Inwestowanie na rynku Forex
- Rola komentatora giełdowego
- Makroekonomiczna analiza rynków akcji
- Instrumenty dłużne
- Inwestowanie w kontrakty terminowe
- Analiza techniczna a oczekiwania i reakcje inwestorów
- Zastosowanie świec japońskich do inwestowania na giełdzie
- Zarządzanie funduszem inwestycyjnym w praktyce
- Przykłady skutecznych inwestorów giełdowych
- Analiza światowych rynków finansowych w praktyce
- Instytucje ubezpieczeniowe na rynku finansowym
- Sztuka kierowania domem maklerskim
- Seminarium podyplomowe

Liczba godzin: 224
Obowiązuje zaliczenie na ocenę w formie egzaminu testowego z przeprowadzonych przedmiotów

Egzamin końcowy:
Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.