Ramowy program przedmiotowy:

 • Wybrane problemy z teorii ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia w gospodarce rolnej
 • Marketing ubezpieczeniowy
 • Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym
 • Przestępczość ubezpieczeniowa
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Polski i światowy rynek ubezpieczeniowy - stan obecny i tendencje rozwojowe
 • Ubezpieczenia zdrowotne i na życie
 • Wybrane zagadnienia z reasekuracji
 • Wybrane zagadnienia z rachunkowości ubezpieczeniowej
 • Zarządzanie lokatami ubezpieczeniowymi
 • Analiza finansowa działalności zakładu ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Standardy ubezpieczeń obowiązujące w Unii Europejskiej
 • Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Aktuariat ubezpieczeniowy
 • Rachunkowość ubezpieczeniowa
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Wybrane problemy likwidacji szkód
 • Komunikacja marketingowa
 • Nadzór ubezpieczeniowy w systemie ubezpieczeń gospodarczych
 • Wybrane problemy ubezpieczeń wzajemnych
 • Ochrona praw konsumenta usług ubezpieczeniowych
 • Rating ubezpieczeniowy
 • Bancassurance
 • Podstawowe zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń
 • Zastosowanie ubezpieczeń w systemie zabezpieczenia społecznego
 • Ubezpieczenia morskie i lotnicze
 • Underwriting w ubezpieczeniach
 • Seminarium podyplomowe

Egzaminy z pięciu przedmiotów oraz egzamin końcowy, obejmujący obronę pracy podyplomowej.