Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Taczaka 9, parter, pokój 03 

tel. (61) 856 92 39, 854 30 63

e-mail: magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl, anna.bachorz@ue.poznan.pl  

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

dr Magdalena Andrałojć 
e-mail: m.andralojc@ue.poznan.pl

Sekretariat Kierownika Studiów


Teresa Brączkowska

Katedra Pracy i Polityki Społecznej
ul. Towarowa 53, pokój 304

tel. 061-854-38-83

e-mail: kpips@ue.poznan.pl