Program studiów:Moduł psychologiczny:

1. Społeczna psychologia poznawcza.

2. Testy psychologiczne w ZZL.

3. zastosowanie podejścia psychodynamicznego w rozumieniu pracownika.

4. Wykorzystanie narzędzi psychologii systemowej w programach rozwojowych.

5. Przegląd metod i narzędzi rozwoju kompetencji pracowników.

6. Rozwiązywanie konfliktów w organizacji.


Moduł coachingowy:

7. Czym jest coaching?

8. Kontrakt w coachingu.

9. Relacja coachingowa.

10. Podstawowe umiejętności coacha.

11. narzędzia pracy coachingowej.

12. Mentoring i style kierowania.

13. Przeprowadzanie klienta przez zmiany.

14. Coaching grupowy.

15. Kim jest coach - rozwój zawodowy i etyka zawodowa?


Moduł menedżerski:

16. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana.

17. Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera.

18. Radzenie sobie ze stresem.

19. Asertywność.

20. Zarządzanie czasem.

21. Identyfikacja i pomiar kompetencji, AC.

22. Bariery w komunikacji.

23. Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej.

24. Konstruktywna krytyka i przekazywanie informacji zwrotnej.

25. Model rozmowy coachingowej.

26. Zajęcia superwizyjne.

27. Sesje mentoringowe.


Egzaminy:

 1. Społeczna psychologia poznawcza.

2. Kontrakt w coachingu.

3. Podstawowe umiejętności coacha.

4. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana.

5. Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera.

Studia kończą się zdaniem pisemnego i ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.