Zajęcia prowadzone są przez fachowców z zakresu psychologii i coachingu. Oto ich sylwetki:


dr Tomasz Antoszek, prawnik i psycholog

prawnik, psycholog, mediator cywilny i gospodarczy z prawie 10-letnim doświadczeniem (DOM MEDIACYJNY, CAM Poznań), adiunkt na Uniwersytecie SWPS, Dyrektor Instytutu Prawa w Poznaniu, trener biznesu w zakresie rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji i prawa prywatnego, Prezes Instytutu Rozwoju Prawa, członek PSSP, współtwórca profilu społecznego #KochamySpory.

Naukowo i badawczo zajmuje się prawem cywilnym, w tym odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz kontraktami związanymi z rozwiązywaniem sporów. Badał zagadnienia związane z umową ugody, jej skutecznością i koniecznymi warunkami do jej zawarcia. Jest współautorem cenionego Komentarza do Kodeksu Cywilnego (pod red. prof. M. Gutowskiego, wyd. C.H. Beck, 2016). Obecnie prowadzi i projektuje badania w zakresie spotkań informacyjnych dot. polubownych metod rozwiązywania sporów.

Autor szeregu publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących mediacji, prawa cywilnego, w tym mediacji z wykorzystaniem nowych technologii (mediacja on-line). Referował na konferencjach polskich i zagranicznych (Pekin, Rzym, Berlin, Wiedeń, Warszawa, Kraków, Gdańsk) zagadnienia dotyczące rozwiązywania sporów. W 2017 r. został zaproszony do Chin jako ekspert w ramach międzynarodowej konferencji dotyczącej prawnych aspektów Nowego Szlaku Jedwabnego.

Współautor warsztatów “Dialogue above differences. How to cooperate and communicate between you and me across European border within local, regional, national and European community” w ramach Education & Culture Lifelong Learning Programme, Grundtvig. Jest konsultantem merytorycznym i trenerem w projekcie “Sprawiedliwość Słyszy Głuchych. Zwiększanie dostępu osób niesłyszących do wymiaru sprawiedliwości” w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Jako praktyk przeprowadził kilkaset mediacji cywilnych.


  

Ewa Bareła, Executive & Business PCC ICF Coach, Business Master Trainer, Konsultant

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Certyfikowany coach metody CoachWiseTM z międzynarodową akredytacją na poziomie Professional Certified Coach przy International Coach Federation (PCC ICF). Ukończyła akredytowane programy szkoleniowe CoachWise EssentialsTM oraz rozszerzony program rozwojowy dla profesjonalnych coachów - CoachWise EquippedTM. Członek International Coach Federation Global. Prowadzi Executive & Business coaching, coaching grupowy, facylitacje, szkolenia i procesy coachingowe dla menedżerów wyższego i średniego szczebla z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz organizacji pracy.Od 23 lat pracuje z ludźmi z różnych środowisk (biznesowych, naukowych, korporacyjnych) w dziedzinie rozwoju osobistego, zawodowego, w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania efektywnością własną, zarządzania zespołami i projektami. Przeprowadziła ponad 1800 h coachingu indywidualnego.

Wykładowca uniwersytecki, współautorka wielu programów studiów podyplomowych i programów rozwojowych z obszaru coachingu biznesowego, coachingu kariery, Inteligencji Emocjonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademia Trenera Biznesu UŁ, Akademia Coachingu Biznesowego przy ARP S.A. w Gdańsku, Akademia Finansów i Biznesu Vistula).

Posiada duże doświadczenie w pracy na płaszczyźnie międzynarodowej i międzykulturowej. Pracowała indywidualnie jako coach z kadrą kierowniczą średniego i wyższego szczebla m.in. takich firm jak: Volkswagen Group Polska, Storteboom Hamrol, GlaxoSmithKline, Elektrum, Ruukki Polska, Boehringer Ingelheim, Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Polbank, PKO BP, Netia S.A., Samsung S.A., Haenkel Polska, Solar-Bin Poland, Wielkopolska Telewizja Kablowa, Ambasada Królestwa Niderlandów. W swojej pracy wykorzystuje różne narzędzia psychometryczne – test Personality I.D. Building Stronger TeamsTM; Kompas Kariery (Career DirectTM), ocenę 360.

Posiada wysokie umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów i budowania trwałych relacji. Cechuje ją pozytywne podejście do ludzi, optymizm, wytrwałość w dążeniu do celu, odpowiedzialność i kreatywność. 


Agnieszka Grys, Coach PCC ICF

Od 2000 trener, doradca biznesowy, a od 2006 także coach. Coach z akredytacją PCC ICF (Professional Certified Coach), coach metody CochWiseTM, ekonomista i manager (podyplomowe studia menedżerskie). Absolwentka programu rozwojowego akredytowanego przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF)- CoachWiseTM Essentials oraz rozszerzonego procesu rozwojowego dla profesjonalnych coachów - CoachWise EquippedTM, CoachWise ProficiencyTM i Akademi Coachingu Relacyjnego w Grupie Doradczo-Szkoleniowej TRANSMISJA. Członek International Coach Federation (ICF Global i ICF Polska) i Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Od 2006 kieruje firmą szkoleniową Jak-Marketing Dialog. W ramach tej działalności prowadzi szkolenia i procesy coachingowe dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla zespołów handlowych i trenerów wewnętrznych organizacji. Realizuje swoje pasje w obszarach strategicznego zarządzania firmą, marketingu i sprzedaży.

Zrealizowała ponad 2000 dni szkoleniowych dla firm z branży finansowej, FMCG, B2B. Oprócz szkoleń i coachingu prowadzi także doradztwo biznesowe, ocenę pracowniczą, oceny kompetencji i potencjału rozwojowego metodą Development Center, rekrutuje metodą Assessment Center. Współtworzy i przeprowadza programy szkoleniowe z zakresu zarządzania kompetencjami, sprzedaży, rozwoju zawodowego, motywacji i coachingu.
Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rozmów coachingowych (ponad 2000 godzin coachingu indywidualnego w tym m.in. z handlowcami z menedżerami), około 3500 godzin coachingu sprzedażowego). Specjalizuje się w pracy nad rozwojem i efektywnością. Pracuje z klientami w oparciu o zróżnicowane modele coachingowe. Jednym z nich jest model GROW i mapa CoachWise. Pracuje metodą coachingu co-active i co-creative. Obie te metody są oparte na przekonaniu, że klient jest z natury kreatywny, zdolny, mądry, dobry i nie potrzebuje naprawiania czy pouczania oraz, że może „zdobyć to czego pragnie w realizacji swoich celów i dążeń, bez mówienia co i jak ma robić i bez robienia tego za niego”- (def. za CoachWise). Wykorzystuje w pracy również elementy coachingu prowokatywnego.Anna Pezacka-Gumna, psycholog
Rekomendowany trener PTP I stopnia, psychoterapeuta, międzynarodowy nauczyciel trenerów DISC.


dr Olga Grabowska-Chenczkepsycholog

adiunkt w Katedrze Pedagogiki, Wydział Społęczno-Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, pracowała jako asystent w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Jacek Kania - doradca, trener zarządzania, coach, właściciel firmy doradczo-marketingowejKinga Wdowicka, coach ICC
Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Akademię Coachingu Relacyjnego GDS TRANSMISJA, certyfikowany kurs szkoleniowy Coachów (ICC) oraz cykl certyfikowanych szkoleń Analizy Transakcyjnej 101. Absolwentka Akademii Trenerów Biznesu LAB. Jako coach od 5 lat specjalizuje się w projektach wspierających rozwój osobisty i zawodowy. Pomaga rozwijającym się firmom i ich pracownikom w naturalnym procesie przechodzenia zmian. Prowadzi sesje executive coachingu, biznes coachingu oraz life coachingu.

 

oraz przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - specjalistów HR i rynku pracy. Są nimi:

  • prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
  • dr Magdalena Andrałojć
  • dr hab. Maciej Ławrynowicz
  • dr hab. Piotr Michoń
  • dr Joanna Schmidt
  • dr Bartosz Sławecki
  • dr Anna Wach-Kąkolewicz