Komunikacja i techniki perswazji w biznesie

Dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). BUR to platforma prezentująca informacje o usługach rozwojowych (edukacyjnych i doradczych), w tym w szczególności o usługach, na skorzystanie z których mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania (maksymalnie 80% kosztów danej usługi, nie więcej jednak niż 5 tys. zł przy jednej usłudze). Przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów przeszkolenia swoich pracowników, a także samych siebie (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Przedsiębiorcy samodzielnie składają wnioski u Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania właściwych ze względu na swoją lokalizację. Podstawowe informacje o zasadach dofinansowania dla firm zlokalizowanych na terenie wielkopolski są przedstawione tutaj:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-wielkopolskie/198-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-wielkopolskim