Cele studiów:

Coraz większe znaczenie relacji międzyludzkich w biznesie, a tym samym emocji, rozwój marketingu partnerskiego, a także wzrost znaczenia sfery usług w gospodarce uzasadniają celowość doskonalenia umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się każdego menedżera. Celem studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie skutecznej komunikacji w biznesie. Studia ukierunkowane są na przekazanie nowoczesnej wiedzy z powyższego obszaru oraz na zaznajomienie słuchaczy z technikami i narzędziami z obszaru sztuki perswazji, możliwymi do zastosowania w praktyce. Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej. Absolwenci studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m. in. z takich dziedzin, jak: wystąpienia publiczne, prowadzenie negocjacji, przywództwo, komunikacja międzyludzka, zarządzanie własnym wizerunkiem, kreatywność, podejmowanie decyzji. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, seminariów jak i ćwiczeń warsztatowych, które obejmują wystąpienia przed kamerą, treningi z psychologami, socjologami.


Adresaci studiów:

Grupę docelową stanowią osoby, których sukces zawodowy uzależniony jest od ich umiejętności komunikacyjnych. Studia kierowane są więc do menedżerów oraz osób przygotowujących się do pełnienia takich funkcji, trenerów biznesu, przedstawicieli handlowych i osób zajmujących się obsługą klienta, pracowników agencji reklamowych i działów marketingu. W związku z warsztatowym charakterem zajęć maksymalna wielkość grupy to 35 osób, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.