Kierownik studiów:

dr hab. Monika Dobska, prof. UEP
tel. kom. 501 23 26 23
e-mail: monika.dobska@ue.poznan.pl


Obsługa administracyjna studiów:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Taczaka 9, parter, pokój 02 
tel. (61) 856 92 37
lub (61) 854 30 63
e-mail: maria.jankiewicz@ue.poznan.pl
lub bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań