Studia podyplomowe "Menedżer w opiece zdrowotnej" trwają dwa semestry. Najbliższa (III) edycja studiów odbędzie się w okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r.
W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.


Ramowy program studiów:


 • Rola przywódcy w organizacji
 • Marketing usług medycznych
 • Zarządzanie wizerunkiem - sztuka prezentacji
 • Znormalizowane systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych
 • Audytowanie systemów zarządzania jakością
 • Pozyskiwanie środków unijnych
 • JGP – podstawy i rozliczenie
 • Kontrola zarządcza
 • Odpowiedzialność cywilna i karna personelu medycznego i podmiotów leczniczych
 • Formalno – prawne aspekty tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
Warunki ukończenia studiów:
- zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów,
- przygotowanie pracy podyplomowej i zdanie ustnego egzaminu końcowego (obrona pracy),
- uiszczenie opłaty za studia w terminach wskazanych w umowie z UEP.