Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum, V piętro, p. 514
tel. (61) 856 92 39, 854 30 63

e-mail: anna.bachorz@ue.poznan.pl, magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

prof. dr hab. Aldona Andrzejczak
e-mail: aldona.andrzejczak@ue.poznan.pl