Program studiów - łącznie 170 h zajęć:

 

- Psychologia w zarządzaniu (24 h)

- Trening interpersonalny (6 h)

- Trening menedżerski (20 h)

- Psychologia w reklamie (8 h)

- Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (8 h)

- Psychologiczne aspekty rekrutacji i selekcji (12 h)

- Dobór i funkcjonowanie kadr kierowniczych średniego szczebla (8 h)

- Techniki motywowania zespołu (16 h)

- Rozwój osobisty i zawodowy pracowników (12 h)

- Psychologiczne aspekty szkoleń (12 h)

- Public relations (8 h)

- Komunikacja w biznesie (8 h)

- Komunikacja medialna (8 h)

- Relacje z klientem (12 h)

- Komunikacja interpersonalna z elementami obsługi klienta (8 h)


Egzaminy:


Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych „Psychologia w Biznesie” jest udział w zajęciach oraz

-  uzyskanie zaliczenia z przedmiotów ujętych w programie studiów, pod warunkiem uczestnictwa w minimum 50% czasu zajęć

-  zdanie trzech egzaminów z następujących przedmiotów:

·         Psychologia w zarządzaniu

·         Relacje z klientem

·         Techniki motywowania

 -  zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym; egzamin ten obejmuje wszystkie zagadnienia znajdujące się w programie studiów.