Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Taczaka 9, parter, pokój 03 

tel. (61) 856 92 39, 854 30 63

e-mail: magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl, anna.bachorz@ue.poznan.pl  

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. UEP

e-mail: justyna.swiatowiec-szczepanska@ue.poznan.pl