Cele studiów:

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i praktycznej wiedzy  z zakresu marketingu farmaceutycznego oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich. 

Słuchacze przyswoją wiedzę z zakresu budowania strategii marketingowych oraz sposobów zarządzania apteką, przedsiębiorstwem czy hurtownią farmaceutyczną w warunkach dynamicznych przemian rynkowych oraz zaostrzającej się konkurencji. Studium przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych i samodzielnego podejmowania decyzji związanych z budową i umacnianiem strategicznej przewagi konkurencyjnej podmiotów działających na rynku farmaceutycznym.


Adresaci studiów:

Studia są adresowane do absolwentów uczelni wyższych, w szczególności do pracowników: aptek, przedsiębiorstw produkujących leki, hurtowni farmaceutycznych i podmiotów współpracujących z rynkiem farmaceutycznym.