Organizator Studiów
Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations

Kierownik Studiów:
dr Krzysztof Gołata (e-mail: krzysztof.golata@ue.poznan.pl)

Kontakt:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum, V piętro, p. 513
tel. (61) 856 92 37, 856 92 39, 856 90 88

e-mail: bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań