Cel studiów:

Studia Podyplomowe "Współczesne narzędzia komunikowania społecznego" przeznaczone są dla obecnych oraz przyszłych pracowników agencji i departamentów public relations (public affairs) w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, organizacjach społecznych oraz organach samorządowych i  partiach politycznych. Dla tych wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności  w zakresie efektywnego komunikowania ze swoimi interesariuszami. Unikalność studiów polega na włączeniu do ich programu aspektu ekonomicznego, niezbędnego w pracy współczesnego specjalisty od komunikowania społecznego z jednoczesnym uwzględnieniem ekonomicznego aspektu (efektywności) tego typu działań.


Adresaci studiów:


Studia adresowane są dla absolwentów wszystkich typów uczelni.