Program studiówHarmonogram zajęć
Studia obejmują 170 godzin zajęć rozłożonych na 11 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele od października 2018  do czerwca 2019, a projekt dyplomowy można przygotować do września 2019 (choć zachęcamy, by skończyć go do czerwca). 


Zajęcia są planowane w następujących terminach:

2018: 24-25.11, 8-9.12, 22-23.12*

2019: 19-20.01*, 9-10.02, 23-24.02, 9-10.03, 23-24.03, 6-7.04, 11-12.05, 25-26.05, 8-9.06 

* zajęcia odbędą się tylko w jednym z dwóch terminów oznaczonych *


Przedmioty
Nasz program wyróżnia połączenie doświadczenia z pracy w firmach doradczych, badawczych i szkoleniowych oraz wiedzy wyniesionej ze współpracy międzynarodowej w grupach IMP i GSSI zajmujących się relacjami, marketingiem i sprzedażą B2B.  


Program studiów obejmuje pięć bloków tematycznych:

  • Analiza rynku B2B
  • Strategie marketingowe
  • Operacje marketingowe
  • Zarządzanie marketingowe i umiejętności menadżerskie
  • Projekt menadżerski (seminarium)
  • więcej: szczegółowy program zajęć

Program został opracowany tak, by umożliwić wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Dlatego zajęcia mają formę ćwiczeń warsztatowych, seminariów i wykładów. Wszystkie zajęcia prowadzą wykładowcy z doświadczeniem praktycznym w marketingu B2B - pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz menedżerowie przedsiębiorstw.


Zaliczenia i ukończenie studiów

Do ukończenia tych studiów podyplomowych upoważnia przygotowanie projektu biznesowego (a nie pracy dyplomowej). Projekt przygotowywany jest pod opieką doradcy i powinien świadczyć o wykorzystaniu wiedzy i narzędzi z marketingu B2B w firmie. Projekt ma charakter menadżerski a nie teoretyczny (przeciętnie objętość to 20 stron). 

Ponadto do ukończenia studiów konieczne jest:

  • zaliczenie przedmiotów, które nie kończą się egzaminami (na podstawie udziału w pracy podczas zajęć);
  • zdanie egzaminów z przedmiotów: Strategie marketingowe (studium przypadku - projekt strategii), Zarządzanie relacjami z klientami (esej lub test), Komunikacja marketingowa (studium przypadku - projekt działań promocyjnych), Analiza rynku i badania marketingowe (studium przypadku - opracowanie prognozy dla rynku);
  • Uregulowanie zobowiązań wynikających z regulaminu.