Program studiów:

1. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami.

2. Relacje z klientami na rynku nieruchomości.

3. Realizacja umów z klientami.

4. Ustalanie stanu prawnego nieruchomości.

5. Dokumentacja techniczna nieruchomości.

6. Marketing nieruchomości.

7. Organizacja transakcji.

8. Organizacja i zarządzanie biurem obrotu nieruchomościami.

9. Działalność zawodowa zarządcy nieruchomości.

10. Relacje z klientami na rynku nieruchomości.

11. Zawieranie umów z klientami.

12. Czynności prawne i administracyjne.

13. Techniczne aspekty zarządzania.

14. Finansowe aspekty zarządzania.

15. Zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi.

16. Zarządzanie firmą.

17. Doradztwo jako działalność zawodowa.

18. Kierunki inwestowania i rozwoju rynku nieruchomości.

19. Analiza rynku nieruchomości.

20. Analiza finansowa nieruchomości inwestycyjnych.

21. Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości.

22. Seminarium.

 

Egzaminy:

1. Ustalanie stanu prawnego nieruchomości.

2. Organizacja transakcji.

3. Relacje z klientami na rynku nieruchomości.

4. Analiza finansowa nieruchomości inwestycyjnych.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.