Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4 

61-896  Poznań

tel. (61) 854 36 18 , (61) 854 30 63 

e-mail: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl , bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biuro Studiów Podyplomowych Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP
e-mail: piotr.bartkowiak@ue.poznan.pl