Nowe kierunki studiów podyplomowych na UEP

We współczesnym świecie rzeczywistość gospodarcza szybko się zmienia, pojawiają się nowe zjawiska gospodarcze, nowe trendy, nieznane do tej pory metody i narzędzia. Wszystko to powoduje, że sprawne poruszanie się w poszczególnych obszarach funkcjonowania firm i instytucji wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy. Z tego względu każdego roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przygotowuje i uruchamia nowe kierunki studiów podyplomowych. W ten sposób dzielimy się z naszymi słuchaczami najnowszą wiedzą i zapewniamy, że kompleksowa oferta studiów podyplomowych UEP jest dostosowana do wymagań szybko zmieniającego się świata biznesu. Aktualnie prowadzimy nabór na ponad dwadzieścia pierwszych edycji studiów podyplomowych.
Zróżnicowane czynniki przesądzają o tym, że zdobywanie wiedzy i umiejętności z danego obszaru jest dziś szczególnie ważne. Na przykład studia podyplomowe "Zarządzanie ciągłością działania" stanowią odpowiedź na potrzebę dostosowania systemów zarządzania do możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych takich, jak epidemia COVID-19. Zmiany zachodzące w otoczeniu technologicznym zadecydowały o potrzebie utworzenia takich studiów podyplomowych jak np. "Technologia blockchain - zastosowanie w biznesie i administracji publicznej" czy "Technologie Finansowe (FinTech)". Z kolei takie studia jak "Zarządzanie dostępnością cyfrową", czy też powołane w ubiegłym roku studia "Koordynator dostępności" i "Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)" stanowią efekt zmian zachodzących w otoczeniu prawnym firm i instytucji. Rośnie znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu (studia "Menedżer CSR") oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (studia "Partnerstwo publiczno-prywatne"). Pełna lista nowych kierunków znajduje się poniżej.