Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Badań Rynku i Usług
al.Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Menadżer w opiece zdrowotnej


Kierownik studiów:


dr hab. Monika Dobska, prof. nadzw. UEP
tel. 501 23 26 23
email: monika.dobska@ue.poznan.pl