Organizacja i zarządzanie, strategia organizacji

Ekologia w biznesie/tworzenie zielonych strategii (sektor prywatny i publiczny)