Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

tel. (61) 856 90 88, 854 30 63
e-mail: magdalena.chomska-rychly@ue.poznan.pl , bsp@ue.poznan.pl


Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Kierownik studiów:

dr hab.inż. Justyna Górna, prof. UEP
e-mail: justyna.gorna@ue.poznan.pl
tel. kom. 501-080-832