Program:

1. Rozwój systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz opakowań.

2. Uwarunkowania prawne w produkcji żywności i opakowań do żywności.

3. Zagrożenia mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne w produkcji i obrocie żywnością oraz

    w produkcji opakowań do żywności.

4. GMP oraz GHP w produkcji żywności i opakowań.

5. Ocena ryzyka jako element zarządzania bezpieczeństwem.

6. Projektowanie i wdrażanie BRC i IFS w produkcji żywności.

7. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w produkcji żywności.

8. Projektowanie i wdrażanie systemu BRC wyd. 5 w produkcji opakowań.

9. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w produkcji opakowań.

10. Projektowanie i wdrażanie systemu FSSC 22000 oraz GLOBALGAP.

11. TACCP oraz VACCP w produkcji żywności.

12. Metody i techniki doskonalenia jakości.

13. Zarządzanie ciągłością działania.

14. Zarządzanie alergenami.

15. Audit systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

16. Znakowanie żywności i obliczanie wartości odżywczych.

17. Seminarium dyplomowe.


Egzaminy:


1. Zagrożenia mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne w produkcji i obrocie żywnością oraz

    w produkcji opakowań do żywności.

2. GMP oraz GHP w produkcji żywności i opakowań.

3. Ocena ryzyka jako element zarządzania bezpieczeństwem.

4. TACCP oraz VACCP w produkcji żywności.

5. Metody i techniki doskonalenia jakości.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.