Obsługa administracyjna studiów:

 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

61-875 Poznań Collegium Altum (wieżowiec),

V piętro, p. 513 oraz p. 514

tel. (61) 856 92 39

e-mail: magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl 

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Kierownik studiów:

dr hab. Janusz Kraśniak, prof. UEP, 

e-mail: janusz.krasniak@ue.poznan.pl