Biuro Studiów Podyplomowych UEP

ul. Powstańców Wlkp. 16, pokój 513

tel. 61 856 92 37, 61 856 92 39, 61 856 90 88
e-mail:  bsp@ue.poznan.plKoordynator studiów:


dr Katarzyna Lis
e-mail:  katarzyna.lis@ue.poznan.pl

Sekretariat Koordynatora Studiów


Teresa Brączkowska

Katedra Pracy i Polityki Społecznej
ul. Towarowa 53, pokój 304

tel. 061-854-38-83

e-mail:  kpips@ue.poznan.pl