Ramowy program przedmiotowy

 • Prawo pracy
 • Kwalifikacje zawodowe operatorów maszyn
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Bezpieczeństwo maszyn
 • Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • Psychologia pracy
 • Zabezpieczenie społeczne w Polsce: ubezpieczenie wypadkowe
 • Chemiczne i pyłowe czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia
 • Rola i zadania oraz formy i metody pracy służby bhp
 • Kontrola i nadzór warunków pracy i wypadkoznawstwo
 • Pierwsza pomoc
 • Organizacja i metodyka szkoleń bhp
 • Organizacja stanowiska pracy
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych i organizacja bezpieczeństwa na budowie
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Oprogramowanie komputerowe dla służb bhp
 • Zarządzanie bhp
 • Programy ochrony zdrowia w firmie.

Obowiązują egzaminy z:

- Ergonomii i fizjologii pracy,
- Oceny ryzyka zawodowego,
- Bezpieczeństwo maszyn,
- Pierwszej pomocy,
- Zarządzania BHP,
oraz pisemny egzamin końcowy.