Ramowy program przedmiotowy

 • Prawo pracy  12 godz. 
 • Kwalifikacje zawodowe operatorów maszyn  4 godz.
 • Ergonomia i fizjologia pracy   8 godz.
 • Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi   4 godz.
 • Ocena ryzyka zawodowego   12 godz.
 • Zarządzanie ochroną środowiska   8 godz.
 • Bezpieczeństwo maszyn  8 godz.
 • Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej  4 godz.
 • Psychologia pracy  8 godz.
 • Zabezpieczenie społeczne w Polsce: ubezpieczenie wypadkowe  4 godz.
 • Chemiczne i pyłowe czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia  8 godz.  
 • Rola i zadania oraz formy i metody pracy służby bhp  8 godz.
 • Kontrola i nadzór warunków pracy i wypadkoznawstwo   16 godz.
 • Pierwsza pomoc  16 godz.
 • Organizacja i metodyka szkoleń bhp  8 godz.
 • Organizacja stanowiska pracy  4 godz.
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych i organizacja bezpieczeństwa na budowie  12 godz.
 • Ochrona przeciwpożarowa  8 godz.
 • Oprogramowanie komputerowe dla służb bhp  4 godz.
 • Zarządzanie bhp  16 godz.
 • Programy ochrony zdrowia w firmie  8 godz.

Obowiązują egzaminy z:

- Ergonomii i fizjologii pracy,
- Oceny ryzyka zawodowego,
- Bezpieczeństwo maszyn,
- Pierwszej pomocy,
- Zarządzania BHP.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.