Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p.513 lub  p.514

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

tel. (61) 856 92 37, 854 30 63

e-mail: maria.jankiewicz@ue.poznan.pl , bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Kierownik studiów:



dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP

e-mail: renata.nestorowicz@ue.poznan.pl