Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

  • Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
  • Kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
  • Pozyskiwanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
  • Wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  • Metodologii analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
  • Wykorzystania otwartych źródeł informacji
  • Analizy ryzyka
  • Analizy decyzyjnej

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

 

1.    Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

2.    Certyfikat Audytora ŚledczegoII Stopnia PIKW

3.    Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznychprowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html

4.    Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKWhttps://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, w tym również merytorycznym, udzielają:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW 

office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Leszek Adamski, Dyrektor ds. Rozwoju, Koordynator Studiów Podyplomowych
office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 601 363 809,e-mail:  l.adamski@pikw.pl