Uczymy już od 35 001 dni
CIMA Finance Leadership – Management Level

Kontakt


Kierownik Studiów: 
dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP

Opieka merytoryczna:
Katedra Rachunkowości Zarządczej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Obsługa administracyjna:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

Poznań, ul. Towarowa 55
III piętro, pokój 3.4

tel. 61 856 92 39  

e-mail: bsp@ue.poznan.pl


Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań