Cele studiów:
Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Do realizacji tego celu niezbędna jest zaawansowana wiedza z zakresu przeprowadzania audytu, przygotowania raportów biznesowych i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zdobyta w czasie studiów wiedza pozwala słuchaczom na przygotowanie się do końcowych egzaminów ACCA z poziomu strategic professional w celu uzyskania kwalifikacji ACCA. W ramach studiów przewidziane są cztery moduły zajęć: Strategic Business Leader, Strategic Business Reporting, Advanced Audit and Assurance, Advanced Financial Management. 

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe są skierowane do słuchaczy, którzy chcą uzyskać pełną kwalifikację ACCA na poziomie Strategic Professional. Potencjalni słuchacze powinni być studentami ACCA, absolwentami akredytowanych programów przez ACCA lub biegłymi rewidentami, którzy uzyskali zwolnienia z dziewięciu egzaminów na poziomie Applied Skills i Applied Knowledge. 

Wymogi stawiane kandydatom:
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach. Posiadanie zwolnienia lub zdanych dziewięciu egzaminów na poziomie Applied Knowledge.