1. Zarządzanie w sektorze publicznym i standardy kontroli zarządczej

2. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej

3. Środowisko kontroli zarządczej

4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji

5. Celowość, oszczędność, efektywność zakupów - zamówienia publiczne

6. Źródła informacji: rachunkowość, plan, sprawozdanie, budżet zadaniowy

7. Mechanizmy kontroli w organizacji

8. Wykrywanie oszustw i nadużyć

9. Kontrola systemów informatycznych

10. Monitorowanie kontroli zarządczej

11. Audyt wewnętrzny

12. Informacja i komunikacja


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym. 


Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.