Program:

Prawne aspekty dotyczące osób z niepełnosprawnościami 4 godz.

Orzecznictwo o niepełnosprawności 8 godz.

Dostępność cyfrowa – technologie asystujące dla osób z niepełnosprawnością wzroku   12 godz.

Uniwersalne projektowanie    4 godz.

Dostępność architektoniczna    4 godz.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna    4 godz.

Ocena funkcjonowania podmiotu/instytucji pod kątem dostępności    4 godz.

Organizacja dostępnych wydarzeń i spotkań    4 godz.

Obsługa klienta z niepełnosprawnością    4 godz.

Design Thinking – potrzeby i możliwości użytkowników/klientów   6 godz.

Zamówienia publiczne  4 godz.

Dostępność w zatrudnieniu 4 godz.

Dostępność w edukacji 4 godz.

Dostępność w sporcie 4 godz.

Podstawy polskiego języka migowego  30 godz.

Komunikacja z osobami niesłyszącymi 30 godz. 

Kultura Głuchych 15 godz.

Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami 8 godz.

Pierwsza pomoc 16 godz.

Pisemny egzamin końcowy  1 godz.


Egzaminy :

Design Thinking – potrzeby i możliwości użytkowników/klientów 

Podstawy polskiego języka migowego 

Pierwsza pomoc

Pisemny egzamin końcowy


Studia kończą się  zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.