Andrzej Jóźwiak

Ekspert w zakresie metod i technik doskonalenia procesów i przedsiębiorstw, zarządzania procesami, podnoszenia jakości oraz zarządzania zmianą. Doświadczony praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem menadżerskim. Ekspert w zakresie zarządzania projektami i programami w dużych organizacjach m.in. w przemyśle i produkcji, bankowości, energetyce wytwórczej oraz sektorze paliwowo-energetycznym. Konsultant i trener, a także facylitator w obszarze zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania projektami i programami, lean manufactirung, lean six sigma a także problem solving. Certyfikowany Master Black Belt oraz PMP (Project Management Professional). 

Poza tym posiada certyfikaty w zakresie:
  • MSP (Managing of Successful Programmes) Foundation – AXELOS;
  • MoR (Management of Risk) Foundation – AXELOS;
  • AGILE PM Practitioner – APMG;
  • PRINCE 2 Practitioner – AXELOS.

Prowadził programy szkoleniowe oraz doradcze obejmujące transformację lean oraz zastosowanie six sigma oraz technik rozwiązywania problemów (problem solving) w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych. Odpowiadał za wielomilionowe budżety programów i projektów, które przyniosły przedsiębiorstwom blisko 300 milionów zł oszczędności.

Potrafi w prostych słowach wyrazić trudne zagadanienia, co pozwala mu dotrzeć do kadry manedżerskiej wysokiego szczebala jak również do pracowników wykonawczych i operatorów. Swoim bogatym ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym potrafi dzielić się w sposób obrazowy, z użyciem wielu przykładów praktycznych, a także z zastosowanieniem gier i symulacji opracowanych na bazie rzeczywistych sytuacji.


Wyznaje zasadę, że kluczem do każdej skutecznej transformacji są pracownicy, a także struktury, których zadaniem jest wyznaczenie kierunków działań oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia i zasobów dla realizacji pomysłów pracowników. Widzi w danych zależności i związki pozwalające znaleść odpowiedzi na pytanie Dlaczego tak się dzieje? (Why?) pozwalające zrozumieć istotę przyczyn problemów i odkryć skuteczną receptę na ich rozwiązanie.


Branże: automotive, FMCG, logistyka, budownictwo, konstrukcje stalowe, górnictwo, energetyka, ubezpieczenia, bankowość, IT, shared services (IT, księgowość, HR).Maciej Koc

Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Zarządzanie Jakością. Pracę zawodową rozpoczynał jako konsultant prowadzący projekty wdrożeniowe znormalizowanych systemów zarządzania ISO oraz szkolenia z zakresu wykorzystania metod i technik zarządzania jakością. Od 2010 roku zajmuje się tematyką Lean Manufacturing, skupiając się głównie na narzędziach wykorzystywanych w optymalizacji procesów montażowych na liniach produkcyjnych. Przez 3 lata pełnił funkcję managera odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój filozofii Lean Manufacturing w polskiej fabryce produkującej sprzęt medyczny oraz wspierał działania w zagranicznych zakładach należących do grupy. Obecnie Dyrektor Produkcji i Inżynierii w zakładzie Getinge Infection Control Poland. Auditor wiodący, ekspert filozofii Lean i trener Lean Manufacturing, specjalizuje się w treningach i doradztwie z zakresu zarządzania i metod optymalizacji procesów produkcji. Prelegent licznych konferencji branżowych. Swoją wiedzę z zakresu Lean oraz zarządzania jakością przekazuje słuchaczom studiów podyplomowych na uczelniach wyższych w Poznaniu oraz Warszawie.