Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych,

ul.Towarowa 55 , III  piętro, p. 3.4

(przy Akademii Muzycznej)


e-mail: anna.bachorz@ue.poznan.pl, magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Kierownik studiów:

dr Anna Rogala
e-mail: anna.rogala@ue.poznan.pl