Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

1. Zarządzanie organizacją sportową (16h)

2. Zarządzanie projektem sportowym (8h)

3. Organizacja wydarzeń sportowych (8h)

4. Zaawansowane narzędzia statystyki w sporcie (8h)

5. Komunikacja w sporcie (12h)

6. Kreowanie marki sportowej (8h)

7. Marketing sportowy (12h)

8. Media społecznościowe w budowaniu wizerunku sportowców, organizacji i wydarzeń sportowych (4h)

9. Ekonomia sportu (8h)

10. Sportowy rynek pracy (8h)

11. Finanse w sporcie (10h)

12. Psychologia sportu (12h)

13. Coaching w sporcie (8h)

14. Prawo w sporcie (8h)

15. Medycyna w sporcie (8h)

16. Zarządzanie obiektami sportowymi (8h)

17. E-sport (4h)


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.