Lista wykładowców spoza UEP:


Prof. Włodzimierz Szpringer - UW, SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracuje z  European Association of Law and Economics, Consumer Finance Network (European Credit Research Institute), European Consumer Debt Network, European Coalition for Responsible Credit, European Financial Inclusion Network. Pracował w składzie Expert Group „Customer Mobility in Relation to Bank Accounts” przy DG Internal Market & Services i Rady Konsultacyjnej PESEL 2.(MSWiA), był stypendystą w ramach programu TEMPUS (uniwersytet w Glasgow), wielokrotnie stypendystą Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), wykładał jako Visiting Professor na uniwersytetach niemieckich (Bonn, Maiz, Mannheim, Tybinga, Getynga, Berlin, Augsburg), także w ramach programu ERASMUS na uniwersytetach w Bazylei, Wiedniu i Grazu), kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation (ENBR – VI Program Ramowy UE,) a. Członek European Association of Law and Economics (EALE). Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa, m.in. Komisji „Przyjazne Państwo” Sejmu RP, Rządu, UOKiK, UKIE, ZBP, KPF i SKEF.

Dorobek naukowy prof. Szpringera to m.in. książki:

Europejskie regulacje bankowe TWIGGER, Warszawa 1997,

Polskie regulacja bankowe. Perspektywa europejska DIFIN, Warszawa, 1998

Bezpieczeństwo systemu bankowego. Konkurencja czy współpraca? TWIGGER, Warszawa, 2001,

Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie – od e-commerce do e-businessu (DIFIN, Warszawa 2005),

Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku finansowym UE (Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005),  

Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy (pod red. W. Szpringera, W. Rogowskiego), C.H. Beck, Warszawa 2007,

Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu OW SGH, Warszawa, 2008,

Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną WoltersKluwer, Warszawa, 2009,

Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna, POLTEXT, Warszawa, 2010,

Koncepcja Open Access w świetle ekonomicznej analizy praw własności intelektualnej Wolters Kluwer, Warszawa, 2011,  

Innowacyjne modele e-biznesu DIFIN, Warszawa, 2012  

Koncepcja Open Access jako podstawa organizacji platformy SYNAT w: Rozwiązania organizacyjne zapewniające trwałość systemu informacji naukowo-technicznej (J. Kisielnicki i M. Gałązka-Sobotka red.), DW Elipsa, Warszawa, 2012

Instytucje nadzoru w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju POLTEXT, Warszawa, 2014

Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji (współautorzy S. Kasiewicz, L. Kurkliński), Warszawski Instytut Bankowości, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM, Warszawa, 2014, http://alterum.pl/uploaded/Zasada_proporcjonalnosci_Przelom_w_ocenie_regulacji_peln.pdf

Prawo i ekonomia stabilności finansowej OW SGH, Warszawa, 2015

Nowe technologie a sektor finansowy. Fintech jako szansa i zagrożenie POLTEXT, Warszawa, 2017

Blockchain jako innowacja systemowa. Od internetu informacji do internetu wartości. Wyzwania dla sektora finansowego POLTEXT, Warszawa, 2019

Zarządzanie przez algorytmy. Technologia – ekonomia – prawo POLTEXT, Warszawa, 2020

Platformy cyfrowe i gospodarka współdzielenia POLTEXT, Warszawa, 2020


Adrian Kurowski - Visa Polska

Dyrektor Visa w Polsce, z dwunastoletnim stażem w organizacji. Na co dzień odpowiada za polski rynek i kształtuje relacje z wydawcami kart Visa – bankami i fintechami oraz z agentami rozliczeniowymi, którzy współpracują z firmami przyjmującymi płatności kartami, czyli sklepami. Wcześniej w firmie doradczej KPMG oraz w Polbank EFG. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula).

W ramach hobby kolekcjonuje karty płatnicze. W jego klaserze znajduje się już ponad 250 egzemplarzy wydanych na jego imię i nazwisko. Interesuje się także aplikacjami mobilnymi, zastanawiając się, co można zrobić w nich lepiej i w sposób bardziej dopasowany do potrzeb użytkowników.


dr Michał Nowakowski - FinRegtech.pl

dr Michał Nowakowski pełni funkcję Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsela w NGL Legal w obszarze #fintech oraz #newtch oraz jest twórcą portalu www.finregtech.pl (bloga poświęconego nowym technologiom i regulacjom w sektorze finansowym), a także doktorem nauk prawnych. Jest autorem książki Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych wydawnictwa Wolters Kluwer oraz członek Komisji LegalTech przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert zewnętrzny w projekcie EBRD oraz Komisji (UE) dotyczącym stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji finansowych w Polsce. Autor wielu komentarzy praktycznych dla lex.pl. Posiada bogate doświadczenie w sektorze publicznym, w tym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym czy Europejskim Banku Centralnym, ale także w polskich organach nadzoru. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych, w tym na Politechnice Warszawskiej. Pasjonat sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Programuje w Pythonie.


Monika Charamsa - Grupa Oney Bank 

Odpowiada za obszar e-commerce w Smartney Sp. z o.o./ Grupa Oney Bank. Co-founder Bancovo.pl, gdzie budując od podstaw pierwszego na rynku Polskim pośrednika online pełniła funkcję CEO.

Specjalizuje się w obszarze fintech, start-up. Była pionierką we wdrażaniu pierwszych platform finansowania w pełni online. Autorka programów finansowych łączących współpracę sektorów fintech z branżą e-commerce, a także Partnerstw Strategicznych i Programów JV. Współpracowała z Alior Bank, GE Financial Services, Axcess Financial, Dollar Financial Corporation. Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Ecole Superieure de Commerce de Rouen.


dr Paweł Widawski - Fundacja FinTech Polska

Prezes Fundacji FinTech Poland, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, wcześniej dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich oraz członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności, członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Leadership Academy for Poland. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w obszarze prawnych aspektów usług płatniczych i innowacji finansowych.


Prof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Uniwersytet Wrocławski

doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego. W obszarze jej zainteresowań szczególne miejsce zajmują zagadnienia z zakresu prawa bankowego, prawa usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta), a także publicznego prawa rynku finansowego, zwłaszcza problematyka nadzoru nad rynkiem finansowym oraz praktykami rynkowymi instytucji finansowych. Autorka licznych publikacji z zakresu wskazanej problematyki badawczej.


Karol Sadaj - Aion Bank

Karol Sadaj dołączył do Aion Banku w listopadzie 2020 roku, obejmując stanowisko Country Head Poland. Odpowiada za przygotowanie strategii rozwoju działalności banku w Polsce oraz ofertę produktową, która uwzględni potrzeby polskiego rynku. Karol jest doświadczonym managerem o dość unikatowym profilu. Łączy umiejętność wprowadzania na rynek innowacyjnych firm oraz rozwiązań z sektora finansów i nowoczesnych technologii oraz doświadczenie zdobyte w korporacjach branży dóbr konsumenckich. Pracował dla wiodących firm nowoczesnej gospodarki – takich jak Revolut, Uber czy Google – oraz dla PepsiCo i Philip Morris. Posiada obszerną wiedzę z zakresu szybko zmieniających się trendów konsumenckich, a także indywidualnych i biznesowych potrzeb klientów z sektora usług finansowych. Wie, jak wykorzystać najnowsze rozwiązania technologiczne do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań użytkowników.Jako Country Manager w latach 2019-2020, Karol wprowadził na polski rynek markę Revolut, osiągając wraz z zespołem błyskawiczny rozwój firmy. W efekcie podjętych działań Revolut odnotował dynamiczny wzrost liczby klientów w Polsce – z 40 tysięcy do 1.2 miliona. Zapewniło to Revolutowi pozycję jednego z najbardziej rozpoznawalnych fintechów w kraju, a Polska stała się dla marki trzecim największym rynkiem na świecie. W latach 2016-2018 Karol był szefem marketingu Ubera w Polsce. Wraz z zespołem opracował i wdrożył strategię wzrostu, której skutkiem był zyskowny rozwój firmy i wzrost świadomości marki nad Wisłą. Całość działań marketingowych i współpraca z partnerami biznesowymi przyniosły Uberowi zwiększenie popytu (liczba pasażerów, użytkownicy aplikacji) oraz podaży (liczba kierowców) na oferowane usługi oraz szereg korzystnych relacji (m.in. współpracę z wydawcą kart VISA w Polsce). Wcześniej, w latach 2015-2016, Sadaj zajmował stanowisko Industry Manager Large Customer Sales w Google i odpowiadał za doradztwo w zakresie strategii biznesowych w Internecie dla kluczowych klientów z branży motoryzacyjnej, farmakologicznej i sektora dóbr szybko zbywalnych (FMCG). Karol aktywnie angażuje się w mentoring i doradztwo na rzecz startupów. Jego pasją są innowacje technologiczne i nurkowanie. Ukończył zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Gdańskim.


Marta Zięba-Szklarska - EFFP Polska

Ekspert w zakresie prawa pracy, HR, Kadr, Płac i Transgranicznego Zatrudnienia. Interim Manager w obszarze Doradztwa, Rozwoju Biznesu w Polsce i w projektach międzynarodowych również w obszarze prawa pracy, finansów osobistych i FinTech/InsurTech. Certyfikowany “Financial Adviser EFG® i EFC®” oraz Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego w European Federation of Financial Professionals in Poland. Członek zespołu ds. wpisania  kwalifikacji na listę Ministerstwa Finansów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w obszarze doradztwa i planowania finansów osobistych przygotowywanych w ramach prac z Instytutem Badań Edukacyjnych i instytucji tj. EFFP Polska, UE w Poznaniu i UE w Katowicach.
Współpracuje z Firmami Doradczymi, Kancelariami, Izbami, Instytucjami Rynku Pracy, Stowarzyszeniami oraz Fundacjami na terenie Polski i całego świata. Zaangażowana w projekty społeczne, w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i zarzadzaniem kosztami PFRON z Międzynarodową Fundacja REAXUM. Jest Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet i Mentorem w programach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz VITAL Voices Chapter Poland. Karierę zawodową rozpoczęła w 1997 roku na rynku finansowym i do dziś łączy finanse z HR wierząc, że to dwie nierozerwalne kwestie.


Przemysław Barankiewicz - Finax 

Country Manager słowackiego robodoradcy Finax. Wiceprezes CFA Society Poland i doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Komentator ekonomiczny, a w przeszłości m.in. redaktor naczelny Bankier.pl i internetowej odsłony "Pulsu Biznesu". Chartered Financial Analyst. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, University of Bedfordshire, SGH i Politechnice Warszawskiej. Autor bloga zByka.pl i założyciel portalu invESGo.pl, poświęconego inwestowaniu ESG. 


Michał Łukasik - Kontomatik

Prezes Zarządu | Kontomatik 
W Kontomatik, wiodącym polskim fintechu zajmującym się tworzeniem innowacyjnych usług dla sektora finansowego, jako CEO odpowiada za globalną strategię rozwoju spółki. 
Kontomatik od 2009 r. jest liderem rozwiązań z zakresu otwartej bankowości w Polsce: importuje, analizuje i kategoryzuje dane bankowe w czasie rzeczywistym, pomagając firmom podejmować lepsze decyzje biznesowe. Kontomatik posiada ponad 100 klientów w swoim portfolio i operuje w 11 krajach.
Michał Łukasik ma ponad 15-letnie międzynarodowe doświadczenie w obszarze finansów, budowaniu i organizowaniu przedsiębiorstw, a także zarządzaniu pracownikami (kierował 200 osobowymi zespołami). W przeszłości związany z branżą lendtech - jako CEO Grupy Alfa Finance zajmował się budowaniem i rozwojem spółki w krajach bałtyckich, Polsce i Azji. Wcześniej pracował m.in. dla PwC i Hilti, gdzie był odpowiedzialny za obszary finansowe. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych, posiada również dyplom Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.


dr Miłosz Brakoniecki - Obseratorium.biz

Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz – niezależnej polskiej firmy doradczej wspierającej przedsiębiorstwa  i administrację publiczną w cyfrowej transformacji. Współtwórca największego w Polsce serwisu crowd-fundingowego Siepomaga.pl i Fundacji Siepomaga.pl , Fundacji Polska 5.0 oraz FinTechów Rachuneo i Compay

Prelegent w kilkudziesięciu konferencji branżowych w kraju i za granicą, autor licznych publikacji dot. gospodarki cyfrowej i bankowości. Obszary zainteresowania -  strategia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach i administracji, bankowość i płatności elektroniczne, rozwój sektora FinTech, badania rynkowe i klienckie
W latach 2016-2020 Członek Rady Nadzorczej Diners Club Polska Sp. z o.o. W latach 2016-2018 Co-lider Zespołu Cyfrowej Tożsamości Programu Paperless/Cashless przy Ministerstwie Cyfryzacji. W latach 2006-2014 dyrektor bankowości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK, odpowiedzialny za biznesowy rozwój kanałów elektronicznych w banku. W latach 2012-14 członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich


Łukasz Piechowiak - Fintek.pl, PZIP

Prezes Fundacji Lendtech, dyrektor działu analiz w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych oraz pomysłodawca E-commerce Fintech Connect. Od 2016 roku współtwórca i redaktor naczelny serwisu Fintek.pl - wiodącego polskiego portalu branżowego o finansowych-technologiach. W latach 2013-2016 Główny ekonomista Bankier.pl. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych raportów, publikacji i podcastów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii finansowych w biznesie m.in. InsurTalks, Sfintechowani, Digital Lending Talks, EF Connect Talks. Doświadczony manager oraz ekspert fintech i lendtech - zagadnienia związane z tym obszarem omawiał m.in. w ramach zajęć akademickich na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Podczas kursów dotyczących obszaru lendtech wyjaśnia zawiłości regulacyjne, biznesowe i technologiczne w sektorze digital lending oraz BNPL (Buy Now, Pay Later). 


dr Michał Macierzyński - PKO BP

Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim. Poprzednio zastępca dyrektora Centrum Bankowości Mobilnej Internetowej oraz dyrektor Biura Innowacji w tym banku. W PKO odpowiada za kanały zdalne oraz sprzedaż w tych kanałach. W banku odpowiedzialny m.in. za rewitalizację Szkolnych Kas Oszczędności, wprowadzenie na rynek pierwszego w Polsce konta dla dzieci poniżej lat 13, pierwszej karty płatniczej dla najmłodszych (oferta PKO Junior), stworzenie i rozwój aplikacji IKO czy projekty z zakresu eAdministracji. Był adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprezes Fundacji InternetPR. Do maja 2010 analityk w firmie Bankier.pl SA, członek zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego. Założyciel i wieloletni redaktor naczelny wortalu finansowego PRNews.pl i Przeglądu Finansowego Bankier.pl.


Radosław Zaleski - Netguru

Head of Growth w Netguru, firmy oferującej usługi z zakresu doradztwa, tworzenia oprogramowania oraz projektowania produktów cyfrowych.
Radosław Zaleski jest odpowiedzialny za ciągły rozwój Netguru poprzez koordynację procesów marketingowych i komunikacyjnych.
Netguru powstało w 2008 i stało się jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie,wyróżnioną m.in. przez Financial Times, Deloitte i Forbes. Firma konsekwentnie rośnie rok do roku o prawie 100 proc.
Pracował wcześniej dla międzynarodowych firm z branży mediów i gamingu. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w marketingu. 


Maciej Wolański - Point72

Maciej Wolański pełni rolę Head of Technology w Point72 w Polsce. Ma 15-letnie doświadczenie w inżynierii oprogramowania, głównie w usługach finansowych, szczególnie w innowacjach skupionych wokół AI i blockchain. Pracując w UBS, był odpowiedzialny za stworzenie platformy UBS Molecular, która stosuje AI do przetwarzania miliardów zdarzeń dziennie. Stworzył też system rozproszonej siatki danych o wysokiej częstotliwości i niskich opóźnieniach, który otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk w kategorii Innowacje. Opublikował wiele artykułów, jest również często cytowany w międzynarodowych czasopismach i gazetach.Wykładowcy z UEP:

Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski - kierownik studiów
 Profesor uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr hab. Nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse o specjalnościach finanse osobiste, pośrednictwo finansowe, doradztwo finansowe. Autor i redaktor pionierskich na polskim rynku wydawniczym monografii naukowych dotyczących pośrednictwa kredytowego, doradztwa finansowego, instytucji parabankowych, unii rynków kapitałowych i społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych, sztucznej inteligencji w finansach osobistych i robo-advice. Otrzymał Nagrodę Prezesa PAN w ramach X edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN w 2017 r. za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów. Był także nominowany do nagrody βeta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami.Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

jest informatykiem, pracującym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalizującym się aktualnie w problematyce e-biznesu, przemysłu 4.0 i e-administracji oraz związanych z nimi technologiach informatycznych. Pracował na 9 uczelniach, 3 w kraju i 6 za granicą. Jest autorem 10 książek i ponad 180 artykułów naukowych. Był konsultantem wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej. Był głównym organizatorem blisko 60 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 350 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi, krajowymi i międzynarodowymi. W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy MSWiA. Od 2002 -2020 roku był członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN. Na jego wykłady uczęszcza około 500 studentów rocznie.


Prof. zw. dr hab. Henryk Mruk
absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Jest cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych oraz programach MBA. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia strategii rozwoju, budowania pozycji marki oraz wyceny jej wartości.