Uczymy już od 34 756 dni
Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Opis studiów


Cele studiów:

Głównym celem studium podyplomowego jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, pod postacią zarządzania strategicznego, w tym zarządzania przez jakość i marketingowego zarządzania finansami podmiotów leczniczych oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych.

Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie  z podmiotów leczniczych.


Ponadto celem studium jest przygotowanie absolwentów Studium Podyplomowego do podejmowania pracy na stanowiskach kierowniczych w działach organizacyjnych podmiotów leczniczych lub też pogłębianie wiadomości z zakresu zarządzania i finansów. 

Adresaci studiów:

Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną praktykę oraz dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. W studium mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska.