Program:

1. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych.

2. Podstawy audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

3. Standardy audytu wewnętrznego.

4. Metodyka prowadzenia audytu wewnętrznego.

5. Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym.

6. Praktyczne warsztaty audytorskie (audyt operacyjny).

7. Audyt finansowy.

8. Audyt systemów informatycznych.

9. Audyt środków unijnych.

10. Podstawy audytu śledczego.

11. Wybrane zagadnienia finansów publicznych.

12. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa.

13. Dyscyplina finansów publicznych.

14. Postępowanie administracyjne.

15. Zamówienia publiczne.

16. Komunikacja interpersonalna w zawodzie audytora. 


Egzaminy:

1. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych.

2. Podstawy audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

3. Standardy audytu wewnętrznego.

4. Metodyka prowadzenia audtytu wewnetrznego.

5. Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym.

7. Audyt finansowy.

8. Audyt systemów informatycznych.

9. Audyt środków unijnych.

10. Podstawy audytu śledczego.

11. Wybrane zagadnienia finansów publicznych.

12. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa.

13. Dyscyplina finansów publicznych.

14. Postępowanie administracyjne.

15. Zamówienia publiczne.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Studia objęte są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska