Dlaczego warto studiować Zarządzanie projektami IT?


W skrócie:

- start 21 października 2022

- zajęcia Zoom w piątki 17:00 - 20:10, face-to-face w soboty 9:00 - 19:10 + zjazdy certyfikujące AgilePM i PRINCE2 od piątku do niedzieli; 

- pełny tryb hybrydowy = wszystkie zajęcia stacjonarne transmitowane w aplikacji Zoom, 

- możliwość studiowania tylko online

- indeks prestiżowego Uniwersytetu wyróżniający Cię wśród absolwentów szkół prywatnych,

- międzynarodowe certyfikaty PRINCE2® Foundation i AgilePM® w cenie studiów,  

- wykładowcy, którzy zbudowali swoją karierę na współpracy z biznesem, praktycy i trenerzy zawodowi,

- metody szkoleniowe aktywizujące uczestników: analiza case study, scenki menedżerskie, ćwiczenia na podstawie krótkich jednostek wykładowych, warsztaty z wykorzystaniem systemów MS Project i MS Visio,

- zajęcia prowadzone z perspektywy biznesowej (ekonomicznej) i technicznej (informatycznej), z perspektywy różnych metodyk,

- możliwość jednoczesnego studiowania drugiego kierunku przy minimalnym nakładzie czasu i środków finansowych (patrz Rekrutacja i opłaty),

- bardzo przyjazna atmosfera w grupie i szybka komunikacja z wykładowcami i z uczestnikami – grupa na fb 

Nie tylko czytaj, ale zobacz więcej! 


W szczegółach:

Czy w Twojej firmie prowadzone są projekty z zakresu digitalizacji procesów i ich rozwoju? Stoją przed Tobą wyzwania związane z powiązaniem procesów realnych z przetwarzaniem danych i z sferą wirtualną oraz stworzeniem systemu cyber-fizycznego, w szczególności z udziałem zewnętrznych dostawców oprogramowania? A może jesteś project managerem, wdrożeniowcem czy key account managerem w firmie z branży IT? Zapraszamy, bo mamy sobie wiele do powiedzenia.

 

Jeśli cenisz swój czas, z pewnością ucieszy Cię, że na przestrzeni jedynie 8 miesięcy będziesz mieć okazję uzyskać jeden lub nawet dwa dyplomy studiów podyplomowych renomowanej uczelni oraz dwa międzynarodowe certyfikaty. W tym czasie będziesz uczestniczyć w wykładach, akredytowanych szkoleniach PRINCE2® Foundation oraz AgilePM® Foundation (wraz z egzaminami), warsztatach i ćwiczeniach w laboratoriach komputerowych, dzięki którym zbudujesz swoje kompetencje w zakresie:
- zarządzania projektami (wg PMBook i ​PRINCE2),
- zarządzania projektami IT (uwzględniona specyfika połączenia wymagań biznesu i możliwości IT, zgodnie ze SCRUM Guide),
- kierowania zespołami i coachowania pojedynczych pracowników.

Studia kończą się egzaminami certyfikującymi bez konieczności dodatkowego pisania pracy podyplomowej.

Mamy długą ławkę prowadzących zajęcia, z których wszyscy (niezależnie od tytułów naukowych) posiadają bieżące doświadczenie praktyczne. Dlaczego na to wskazujemy? - ponieważ wielu prowadzących to gwarancja korzystania z większej ilości doświadczeń, które każdy z nich wyniósł z projektów i osobistych relacji z firmami i menedżerami. Dodatkowo w naszych grupach od zawsze (a jest to już VIII edycja SP) panuje bardzo przyjazna atmosfera. Generalnie wszyscy mówimy sobie na ty, używamy prywatnej grupy fb do komunikacji pomiędzy uczestnikami i wykładowcami, chętnie dzielimy się własnymi spostrzeżeniami. 
 
Jest też argument finansowy:
- nasza cena uwzględnia jednocześnie uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych prestiżowej uczelni oraz dwóch międzynarodowych certyfikatów to 8.550zł (przy jednorazowej wpłacie).
- dodatkowo proponujemy możliwość jednoczesnego studiowania drugiego kierunku SP (Zarządzanie relacjami z klientami CRM) przy minimalnym nakładzie czasu i środków finansowych (dzięki wspólnym jednostkom wykładowym ukończenie studiów w ramach tych samych zjazdów w ciągu 8 miesięcy za dopłatą 1.440zł zamiast 4.440zł).
- nie boimy się porównań - sprawdź ofertę konkurencji i zdecyduj co się Tobie opłaca; studia podyplomowe o tej samej nazwie w poznańskiej szkole prywatnej bez szkoleń akredytowanych i certyfikatów kosztują od 5750zł do 5.950zł; studia w Warszawie, które oferują jedynie próbny test AgilePM od 7950zł do 8450zł.

Cele i zadania studiów: przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami, oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów zakończone uzyskaniem dwóch międzynarodowych certyfikatów PRINCE2® Foundation oraz AgilePM® oraz jednym lub nawet dwoma dyplomami ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) (patrz Rekrutacja i opłaty). Zajęcia są prowadzone przez wykładowców UEP będących aktywnymi konsultantami biznesowymi oraz przez przedstawicieli praktyki gospodarczej i zawodowych trenerów.


Obszary, na których się koncentrujemy:
- organizacja i zarządzanie projektem,

- zarządzanie systemem informatycznym,

- zarządzanie jakością w projekcie IT,

- integracja oprogramowania,

- współpraca z dostawcami oprogramowania,

- umiejętności menedżerskie (zarządzanie zespołem i coaching indywidualny),

- wdrożenie systemu wśród użytkowników końcowych.


Adresaci studiów:

-  menedżerowie lub członkowie zespołów zaangażowanych w realizację projektów IT lub wykorzystujących techniki informacyjne wspierające biznes pochodzących z różnych działów przedsiębiorstwa,

pracownicy firm vendorskich (project menedżerzy, wdrożeniowcy, key account menedżerowie), którzy mają kontakt z klientami lub prowadzą projekty optymalizacji procesów w ramach swoich organizacji,

- osoby z pewnym doświadczeniem zawodowym, które szukają nowych wyzwań wykraczających poza dotychczasową specjalizację.


Program ułożono z myślą o zapewnieniu interdyscyplinarności przekazywanych treści, co pozwala na poznanie różnych punktów widzenia, szans i zagrożeń występujących w tego typu projektach oraz ciekawą dyskusję i wymianę doświadczeń.