Obsługa administracyjna studiów


Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

Poznań, ul. Towarowa 55
III piętro, pokój 3.4

tel. (61) 856 92 39

e-mail: magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl 

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Kierownik studiów:

dr hab. Janusz Kraśniak, prof. UEP, 

e-mail: janusz.krasniak@ue.poznan.pl