Cele studiów:

Celem studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie" jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.  Dotyczy to zarówno wiedzy teoretycznej jak i przede wszystkim praktycznej. Nacisk położony będzie na zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i konwersatoryjnym. Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.


Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie"?

Zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji sfery publicznej wymuszają aktualizację wiedzy w dziedzinie organizacji i zarządzania. Wzrastający popyt na kadrę menedżerską w korporacjach i kierowników MŚP oraz rosnące wynagrodzenia kadry zarządzającej stanowić mogą dodatkowe argumenty skłaniające do podjęcia studiów w zakresie organizacji i zarządzania.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub przygotowujących się do objęcia takich stanowisk w przedsiębiorstwach i w instytucjach publicznych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.