Program:

1. Zarządzanie projektami (10 godz.)

2. Zarządzanie marketingowe (10 godz.)

3. Prawne zasady  funkcjonowania przedsiębiorstw (10 godz.)

4. Decyzje kierownicze w zarządzaniu (10 godz.)

5. Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem (10 godz.)

6. Psychologia zarządzania (11 godz.)

7. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem (10 godz.)

8. Współczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem (10 godz.)

9. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa (10 godz.)

10. Technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (10 godz.)

11. Zarządzanie finansami (10 godz.)

12. Strategie pozyskiwania funduszy unijnych (10 godz.)

13. Projektowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw (10 godz.)

14. Zarządzanie kapitałem intelektualnym (10 godz.)

15. Przywództwo organizacyjne w warunkach kryzysu (10 godz.)

16. Zarządzanie zasobami ludzkimi (10 godz.)

17. Rozwój zrównoważony organizacji (10 godz.)

18. Seminarium przygotowujące do egzaminu końcowego (10 godz.)


Egzaminy:


1. Współczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Projektowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw.

3. Przywództwo organizacyjne w warunkach kryzysu.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.