Studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 zostały podzielone na trzy kategorie:
a) studia prowadzone w całości w formule online (za pomocą metod i technik kształcenia na odległość),
b) studia prowadzone w całości w siedzibie Uczelni (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna),
c) studia prowadzone w formule mieszanej (tzw. blended learning) - częściowo w siedzibie Uczelni i częściowo online.
Każdy kierunek studiów podyplomowych został zaliczony do jednej z powyższych kategorii na podstawie specyfiki programu danych studiów. 

Podział oferty studiów podyplomowych z uwagi na tryb prowadzenia zajęć zaprezentowano poniżej.