Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: polskiego i unijnego prawa celnego, podatków granicznych oraz reglamentacji dewizowej. Studia dedykowane są przede wszystkim dla przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym, którego rola w warunkach postępującej globalizacji zjawisk gospodarczych i rosnącej konkurencji przedsiębiorstw nabiera tym większego znaczenia.

Prezentowana wiedza i praktyka jej stosowania jest również niezbędna dla osób zawodowo zajmujących się obsługą celną biznesu. Stąd studia adresowane są również do osób ubiegających się o wpis na listę agentów celnych. Obejmują bowiem tematykę z zakresu: przepisów prawa celnego, podatkowego i administracyjnego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności określonych dla agentów celnych.

Celem studiów jest także stworzenie szansy uzyskania i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki celnej i podatkowej przez osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w krajowej administracji skarbowej.

Absolwentowi studiów przysługuje prawo do ubiegania się o wpis na listę agentów celnych na podstawie art. 80 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. ustawa Prawo celne: DzU 2020 poz. 1382