Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych i dotyczą m.in. zagadnień z zakresu: procedury celno-administracyjnej, polskiego i unijnego prawa celnego, podatków granicznych oraz reglamentacji dewizowej. Przedstawiona zostanie również problematyka VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Wykładane przedmioty:

 • Cło i polityka celna. Incoterms. Zgłoszenia INTRASTAT
 • Prawo celne w systemie prawa publicznego
 • Elektroniczne zgłoszenia celne
 • Unijna Taryfa Celna i klasyfikacja taryfowa
 • Wartość celna towarów
 • Pochodzenie towarów
 • Ograniczenia pozataryfowe i środki polityki handlowej
 • Elementy towaroznawstwa. Bezpieczeństwo w obrocie międzynarodowym
 • Procedury celne
 • Procedury uproszczone
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Dług celny
 • Zwolnienia od cła
 • Postępowanie w sprawach celnych
 • Brexit
 • Przedstawicielstwo w sprawach celnych
 • Prawo dewizowe

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym (egzamin w formie testu) z całości materiału objętego
programem studiów.

W trakcie trwania studiów odbędą się dwa egzaminy praktyczne z przedmiotów:
1. Procedury celne
2. Postępowanie w sprawach celnych