Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2019 roku do września 2020 roku).
Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele od godz. 8.20 do 15.10.
Terminy zjazdów: 
23.11–24.11.2019
07.12–08.12.2019
11.01–12.01.2020
25.01–26.01.2020
08.02–09.02.2020
15.02–16.02.2020
22.02–23.02.2020
07.03–08.03.2020
21.03–22.03.2020
04.04–05.04.2020

Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych i dotyczą m.in. zagadnień z zakresu: procedury celno-administracyjnej, polskiego i unijnego prawa celnego, podatków granicznych oraz reglamentacji dewizowej. Przedstawiona zostanie również problematyka VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Wykładane przedmioty:

 • Cło i polityka celna. Incoterms. Zgłoszenia INTRASTAT
 • Prawo celne w systemie prawa publicznego
 • Elektroniczne zgłoszenia celne
 • Unijna Taryfa Celna i klasyfikacja taryfowa
 • Wartość celna towarów
 • Pochodzenie towarów
 • Ograniczenia pozataryfowe i środki polityki handlowej
 • Elementy towaroznawstwa. Bezpieczeństwo w obrocie międzynarodowym
 • Procedury celne
 • Procedury uproszczone
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Dług celny
 • Zwolnienia od cła
 • Postępowanie w sprawach celnych
 • Postępowanie karne skarbowe w sprawach celnych
 • Przedstawicielstwo w sprawach celnych
 • Prawo dewizowe
Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym (egzamin w formie testu).