Cel studiów:
Pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w obszarze podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych. Przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy, bądź pogłębienie wiedzy, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w doradztwie podatkowym, doradztwie gospodarczym, administracji publicznej (w szczególności administracji skarbowej), działach finansowo-księgowych szeregu podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a także przygotowanie słuchaczy do egzaminu z zakresu doradztwa podatkowego. 

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) zatrudnionych bądź przewidujących zatrudnienie w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych, w podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym, a także w organach administracji podatkowej na szczeblu państwowym i lokalnym. Oferta skierowana jest także do osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.