Program studiów:

1. Podatki i system podatkowy.

2. Źródła i wykładnia prawa. Prawo cywilne a prawo podatkowe.

3. Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe.

4. Rachunkowość finansowa.

5. Zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej. Rachunkowość podatkowa.

6. Doradztwo podatkowe - praktyka i przyszłość zawodu.

7. Ordynacja podatkowa. Administracja skarbowa, kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa.

8. Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym. Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych oraz orzecznictwo podatkowe ETS i NSA.

9. Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych.

10. Podatek dochodowy od osób prawnych.

11. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

12. Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów. Wybór formy opodatkowania.

13. Podatek od towarów i usług.

14. Podatek akcyzowy.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od gier.

16. Podatki i opłaty celne.

18. Podatek od niektórych instytucji finansowych i podatek od sprzedaży detalicznej.

19. Seminarium podyplomowe z zakresu podatków i opłat publicznych.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020:
9-10.11.2019, 23-24.11.2019, 7-8.12.2019, 11-12.01.2020, 15-16.02.2020, 7-8.03.2020, 21-22.03.2020, 4-5.04.2020, 9-10.05.2020, 23-24.05.2020, 6-7.06.2020, 20-21.06.2020

Egzamin:

Podatki i system podatkowy.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.