Cele studiów:

Wiedza prawna z zakresu gospodarczego. Przedstawienie infrastruktury prawnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Adresaci studiów:

Adresatami SP są osoby zarządzające w przedsiębiorstwach, szeroko ujmowana kadra menedżerska oraz osoby, którym w pracy niezbędna jest znajomość zagadnień prawno-gospodarczych. Studia kierowane są przede wszystkim do osób nie mających wykształcenia prawniczego, a którym wiedza o obowiązującym prawie gospodarczym jest przydatna i niezbędna w pracy zawodowej.